Vrijstelling & studiebelasting

Vrijstellingsbeleid

Vrijstelling voor één module is mogelijk. Als je reeds in het bezit bent van een (paardrij)instructeursdiploma, een (paarden)coachingsdiploma en/of jaren werkervaring, dan kun je schriftelijk een verzoek tot dispensatie indienen.

Wat hebben wij nodig?

 • De naam van de module waarvoor je dispensatie aanvraagt.
 • Een onderbouwde motivatie waarom je dispensatie aanvraagt.
 • Indien van toepassing, een kopie van je (paardrij)instructeursdiploma of je (paarden)coachingsdiploma.
 • Een overzicht van je werkervaring.

Zo kan de Gelukkige Ruiteracademie de overlappingen tussen je behaalde diploma’s en/of werkervaring en de (Basis) RuiterCoach-opleiding toetsen. De Gelukkige Ruiter Academie zal binnen twee weken na de aanvraag uitsluitsel geven of dispensatie wordt toegekend.

Studiebelasting

Opleidingsjaar 1 tot Basis RuiterCoach:

 • Ongeveer 2 praktijkdagen per maand, 1 online theorie-avond van 2 uur per maand, zelfstandige studiebelasting van 3 uur per week:
  • Module 1: 2 maanden: 5 praktijkdagen, 1 online theorie-avond per maand
  • Module 2: 4 maanden: 5 praktijkdagen, 1 online theorie-avond per maand
  • Module 3: 3 maanden: 5 praktijkdagen, 1 online theorie-avond per maand
  • Module 4: 4 maanden: 5 praktijkdagen, 1 online theorie-avond per maand

De praktijkdagen vinden plaats op meerdere locaties in NL, de meeste rond Amsterdam. Vervoer kunnen we gezamenlijk regelen. De praktijkdagen zijn in principe ZONDER eigen paard, maar in module 2 + 3 + 4 mag je wel je eigen paard meenemen als je dat wenst.

In alle reguliere schoolvakanties is de Academie gesloten.

Afspraken

Van een student wordt verwacht dat alle portfolio opdrachten in zijn totaliteit worden gemaakt en worden aangeboden ter assessment aan de Gelukkige Ruiter Academie. De Gelukkige Ruiter Academie gaat uit van de beste inzet die een student kan geven om deze opleiding af te ronden en zal zelf er alles aan doen om de student te motiveren en persoonlijke waarde toe te voegen.

Share