Vrijstelling & studiebelasting

Vrijstellingsbeleid

Vrijstelling voor één module is mogelijk.  Als je reeds in het bezit bent van een (paardrij)instructeursdiploma, een (paarden)coachingsdiploma, dan kun je schriftelijk een verzoek tot dispensatie indienen.

Wat hebben wij nodig?

 • De naam van de module of leerjaar waarvoor je dispensatie aanvraagt.
 • Een onderbouwde motivatie waarom je dispensatie aanvraagt.
 • Indien van toepassing, een kopie van je (paardrij)instructeursdiploma of je (paarden)coachingsdiploma.
 • Een overzicht van je werkervaring.

Zo kan de Gelukkige Ruiteracademie de overlappingen tussen je behaalde diploma’s en/of werkervaring en de (Basis) RuiterCoach-opleiding toetsen. De Gelukkige Ruiter Academie zal binnen twee weken na de aanvraag uitsluitsel geven of dispensatie wordt toegekend

Studiebelasting

 • Ongeveer 1 tot 2 praktijkdagen per maand, 1 online theorie-avond van 1 uur per 2 weken, zelfstandige studiebelasting van 3 uur per week:
  • Module 1: 2 maanden: 3 praktijkdagen, 4 online theorie-avonden
  • Module 2: 2 maanden: 3 praktijkdagen, 4 online theorie-avonden
  • Module 3: 3 maanden: 4 praktijkdagen, 4 online theorie-avonden
  • Module 4: 3 maanden: 3 praktijkdagen, 6 online theorie-avonden
  • Module 5: 3 maanden: 3 praktijkdagen, 6 online theorie-avonden
  • Module 6: 3 maanden: 6 praktijkdagen, 3 online theorie-avonden
  • 4 facultatieve extra praktijk-oefendagen

In alle reguliere schoolvakanties is de Academie gesloten.

Afspraken

Van een student wordt verwacht dat alle portfolio opdrachten in zijn totaliteit worden gemaakt en worden aangeboden ter assessment aan de Gelukkige Ruiter Academie. De Gelukkige Ruiter Academie gaat uit van de beste inzet die een student kan geven om deze opleiding af te ronden en zal zelf er alles aan doen om de student te motiveren en persoonlijke waarde toe te voegen.

Share