Doelstellingen & doelgroep

De doelstellingen van de opleiding

 • Een KinderRuiterInstructeur is in staat om kinderen een stevige basis over paardrijden, paardenwelzijn, verantwoordelijkheid en veiligheid mee te geven.
 • Een KinderRuiterInstructeur heeft de vaardigheden om op een speelse, veilige en verantwoorde manier les te geven aan alle typen kinderen (met uitzondering van kinderen met een fysieke of mentale handicap).
 • Een KinderRuiterInstructeur is rij- en trainingstechnisch voldoende onderlegd om ruiters een solide basis in het zadel mee te geven en ze op een verantwoorde wijze te begeleiden naar hogere prestaties.
 • De KinderRuiterInstructeur leert om met verschillende werkvormen te werken en te beslissen in welke situatie welke techniek of tool zinvol is.
 • De KinderRuiterInstructeur beschikt over het vermogen het individuele kind te kunnen begeleiden binnen zijn of haar mogelijkheden en capaciteiten.
 • Een KinderRuiterInstructeur draagt bij aan een hoger paarden- en ruiterwelzijn.

De doelgroep van de opleiding

 • Voor jou, als je persoonlijk wilt groeien en dit graag combineert met je paardenliefde.
 • Voor ervaren en beginnende paardrij-instructeurs en coaches die betere vaardigheden willen ontwikkelen om kinderen op een verantwoorde, veilige doch speelse wijze te begeleiden op en rondom het paard.
 • Voor ervaren en beginnende paardrij-instructeurs en coaches die willen weten hoe ze aan kunnen sluiten bij alle typen kinderen tussen 7 en 16 jaar.
 • Voor ervaren en beginnende paardrij-instructeurs en coaches die alles willen weten over leerstijlen, werkvormen en lesplannen om ieder individueel kind te laten ontwikkelen tot een ruiter met zelfvertrouwen.
 • De opleiding tot Kinder Ruiter Instructeur is opgezet om deskundigen op te leiden die professioneel aan het werk willen.
Share