Certificaat & CRKBO

Certificaat

Het halen van het examen voor het eerste leerjaar geeft recht op het diploma tot Kinder Ruiter Instructeur aan de Gelukkige Ruiter Academie. De Academie is ingeschreven bij het CRKBO. Zie de Algemene voorwaarden voor  de mogelijkheid een Beroeps- of Bedrijfs- AansprakelijkheidsVerzekering af te sluiten.

Studenten kunnen rekenen op een kwalitatief hoogwaardige opleiding.

Raadpleeg je boekhouder: de opleidingskosten kunnen (deels) aftrekbaar zijn van de belasting.

CRKBO

De Gelukkige Ruiter Academie is op 13 januari 2017 geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

De registratie bij het CRKBO is het gevolg van een uitgebreide audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. In de kwaliteitscode staat omschreven dat er wordt getoetst op betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid en kenbaarheid. Aan de orde kwamen aspecten als: de administratieve organisatie, kwaliteitseisen aan lesstof en aan de docenten, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures, etc.

Met deze registratie geeft het CRKBO aan dat de Gelukkige Ruiter Academie aan alle gestelde criteria voldoet.

Bewaren

Bewaren

Share