Oplossingsgericht coachen en werken

Voor wie:
Gediplomeerde instructeurs die hun lesgeefpakket willen uitbreiden met kennis van oplossingsgericht coachen en zo hun lesgeefniveau naar een hoger level willen tillen.

Wat krijg je:

 • 4,5 praktijkdagen
 • 4 x online theorie
 • Naslagwerk
 • Online vraag & antwoord sessies
 • 0,5 dag theorietoets voor het certificaat

Wat is de inhoud:

 • Praktijk en theorie over oplossingsgericht coachen
 • Praktijk en theorie over oplossingsgericht denken
 • Omgaan met weerstanden
 • Beter aansluiten bij alle hulpvragen
 • Beter aansluiten bij elk type ruiter
 • Concreet naar permanente oplossingen werken
 • Toepasbare oefeningen voor jouw lesklanten
 • Intuïtieve ontwikkeling
 • Van zelf doen naar instructie
 • Geen eigen paarden mee

Voor iedereen die echt wil leren aansluiten bij elke lesklant, ook die weerstand tonen, met excuses komen, zelfvertrouwen ontberen of ronduit angstig zijn.

Data: zie agenda.

Kosten en locatie: zie MasterClass overzicht.